Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Thu Học Phí

tac-gia epal

Quy trình sử dụng phần mềm học phí online

Giai đoạn 1: Kê khai – khai báo thông tin

 • Kê khai thông tin: Khai báo những thông tin vào phần mềm học phí online. Liệt kê và khai báo những thông tin cần thiết cho trung tâm, trường học. Những thông tin như: tên trung tâm, trường học, địa chỉ, liên lạc là những thông tin bắt buộc.
 • Tạo thông tin lớp học – khóa học: Khai báo thông tin chi tiết về khóa học, lớp học.
 • Thiết lập thông tin thu học phí: Khai báo tiết các khoản thu do trung tâm, nhà trường đề ra.
 • Khai báo thông tin của từng học sinh, sinh viên: Khai báo danh sách học viên theo từng lớp, các thông tin bắt buộc phải có là họ tên, ngày tháng năm sinh, MSSV( nếu có), lớp. Những thông tin khác như gia đình, dân tộc, quê quán,… có thể cập nhật sau không vấn đề gì. Và hoàn toàn có thể import danh sách học viên từ file Excel

Giai đoạn 2: Thực hiện thu tiền học phí và in biên lai thu tiền học phí

 • Tìm thông tin học viên cần đóng học phí: Thu ngân sẽ lấy thông tin của cá nhân đến đóng phí và sử dụng các công cụ tìm kiếm trong phần mềm thu học phí online để tra cứu thông tin của cá nhân ấy.
 • Kiểm tra các khoản thu đã và chưa đóng phí: Xem được tất cả thông tin về các khoản thu mà học viên – học sinh cần phải đóng (đã đóng và chưa đóng).
 • Thu học phí: Check các khoản thu – mức phí cần đóng phí và tiến hành thu phí theo quy định.
 • In biên lai và đóng dấu xác nhận: In biên lai thu học phí và đóng dấu xác nhận trên biên lai đã thu phí cho học sinh – sinh viên

Giai đoạn 3: Lập báo cáo chi tiết

 • Phần mềm quản lý thu học phí hỗ trợ kê khai dữ liệu ra file excel dễ dàng và nhanh chóng giúp nhà quản lý dễ dàng tạo bản báo cáo để theo dõi và lưu trữ.
 • Lập báo cao chi tiết theo từng đối tượng: Lập báo cáo theo từng học viên, lớp, từng kỳ và từng năm, các khoản phí đã thu và công nợ theo từng lớp, từng tháng, năm.
 • In ấn báo cáo: Dữ liệu luôn sẵn sàng để có thể thiết lập báo cáo và in ấn.

Xem thêm:

Đánh giá

Viết đánh giá

load