• Halozend.bcas Halozend.bcas

  • Để có thể phát triển, nổi trội hơn trong công việc, biết thêm và sử dụng được một ngoại ngữ là một trong những yêu cầu hàng đầu đang được đặt ra đặc biệt là tiếng Anh, ngôn ngữ phổ biến nhất hiện nay. Ngày càng có nhiều người đăng ký vào các khóa học […]
  • Danh Mục: Góc Chia sẻ , Quản lý trung tâm đào tạo

  • Halozend.bcas Halozend.bcas

  • Trong thời buổi hội nhập kinh tế như hiện nay, việc học thêm ngoại ngữ và tin học đang là nhu cầu rất lớn đối với mọi người không phân biệt lứa tuổi. Việc biết ngoại ngữ và tin học sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm ở những công ty đa quốc gia […]
  • Danh Mục: Góc Chia sẻ , Quản lý trung tâm đào tạo , Tin tức

load