• Halozend.bcas Halozend.bcas

  • Công ty phần mềm MOR hợp tác đào tạo với FUNiX, mở ra cơ hội việc làm cho học viên, nhất là những bạn thành thạo tiếng Anh, Nhật, Hàn. Nhằm giải quyết bài toán nhân sự, vừa qua, MOR Software ký kết hợp tác chiến lược cùng FUNiX. Theo đó, công ty này sẵn […]
  • Danh Mục: Tin tức

load