Hướng dẫn sử dụng phần mềm thu học phí

Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Thu Học Phí

Là giải pháp được nhiều trường học, các trung tâm dạy học lựa chọn để quản lý việc thu học phí. Thay vì hình thức thủ công như trước đây thì phần mềm quản lý học phí sẽ giúp người sử dụng tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức trong việc thu tiền, viết biên lai, ghi chép...Trong bài viết này, xin giới thiệu cho bạn đọc cách hướng dẫn sử dụng phần mềm thu học phí. Các bước sử dụng phần mềm thu học phí:
  • Giai đoạn 1: Kê khai – khai báo thông tin
  • Giai đoạn 2: Thực hiện thu tiền học phí và in biên lai thu tiền học phí
  • Giai đoạn 3: Lập báo cáo chi tiết
...
  • epal epal

  • Quy trình sử dụng phần mềm học phí online Giai đoạn 1: Kê khai – khai báo thông tin Kê khai thông tin: Khai báo những thông tin vào phần mềm học phí online. Liệt kê và khai báo những thông tin cần thiết cho trung tâm, trường học. Những thông tin như: tên trung tâm, […]
  • Danh Mục: Quản lý thu học phí ,

load