Hướng dẫn thủ tục và các điều kiện để thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học

Trong thời buổi hội nhập kinh tế như hiện nay, việc học thêm ngoại ngữ và tin học đang là nhu cầu rất lớn đối với mọi người không phân biệt lứa tuổi. Việc biết ngoại ngữ và tin học sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm ở những công ty đa quốc gia và hội nhập với thế giới. Nắm bắt được điều này ngày càng có nhiều các tổ chức, cá nhân đã thành lập các Trung tâm ngoại ngữ tin học, không chỉ giảng dạy kiến thức mà còn tổ chức cho học viên thi lấy chứng chỉ để phục vụ cho học tập và công việc. Vì thế, các Trung tâm này sẽ cần phải chứng minh đáp ứng đủ điều kiện pháp luật trước khi đi vào hoạt động chính thức.

Cùng tìm hiểu qua những thủ tục thành lập Trung tâm ngoại ngữcác điều kiện để thành lập Trung tâm ngoại ngữ tin học sau đây:

1. Ai có thể thành lập Trung tâm ngoại ngữ?

ai co the thanh lap trung tam ngoai ngu

Theo quy định của pháp luật thì mọi cá nhân, tổ chức đáp ứng đủ điều kiện pháp luật đều có thể hoạt động kinh doanh, bao gồm thành lập Trung tâm ngoại ngữ. Và được liệt kê dưới ba hình thức sau:

 • Trung tâm ngoại ngữ do Nhà nước thành lập.
 • Trung tâm ngoại ngữ do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập.
 • Trung tâm ngoại ngữ do cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài góp vốn một phần hoặc toàn bộ để thành lập.

2. Thủ tục thành lập Trung tâm ngoại ngữ

thu tuc thanh lap trung tam ngoai ngu

Trước hết, ai là người có Thẩm quyền để thành lập Trung tâm ngoại ngữ:

Theo quy định tại Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 135/2018/NĐ-CP), quy định như sau:

 • Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học trong khuôn viên nhà trường.
 • Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các Trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc.
 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các Trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc; cho phép thành lập các Trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các Trung tâm ngoại ngữ, tin học.

2.1 Hồ sơ để cấp phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ:

 • Tờ trình đề nghị thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học.
 • Đề án thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; Mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; Cơ sở vật chất của trung tâm; Cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học.

2.2 Trình tự các bước thành lập Trung tâm ngoại ngữ:

 • Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đến người có thẩm quyền thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học.
 • Giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định.
 • Nhận kết quả: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

3. Các điều kiện để thành lập Trung tâm ngoại ngữ tin học.

3.1 Điều kiện cơ bản chung:

Theo điều 48 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 21 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP để thành lập Trung tâm ngoại ngữ, cá nhân và tổ chức cần đáp ứng các điều kiện quy định gồm có:

 • Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.
 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

3.2 Điều kiện chi tiết:

dieu kien chi tiet thu tuc thanh lap trung tam ngoai ngu tin hoc

3.2.1 Tên Trung tâm ngoại ngữ tin học:

– Trung tâm ngoại ngữ, tin học + Tên riêng.

– Tên riêng của trung tâm không được trùng với tên riêng của trung tâm đã thành lập trước đó; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

– Trung tâm ngoại ngữ, tin học có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) với nội dung tương đương.

– Tên của Trung tâm ngoại ngữ, tin học được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.

3.2.2 Tổ chức, bộ máy và nhân sự:

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm ngoại ngữ tin học gồm: Giám đốc; Phó giám đốc (nếu có); Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ; Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ; Tổ chức Đảng (nếu có) và các tổ chức đoàn thể. (Chi tiết yêu cầu về năng lực của từng cấp vui lòng tham khảo chương II từ điều 5 đến điều 12 theo Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.)

Về giáo viên: Giáo viên của Trung tâm ngoại ngữ là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ người nước ngoài.

Số lượng giáo viên: Tuỳ thuộc quy mô hoạt động của trung tâm mà có số lượng giáo viên tương ứng nhưng phải đảm bảo điều kiện tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.

( Chi tiết yêu cầu tiêu chuẩn của giáo viên vui lòng tham khảo chương IV điều 18 theo Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

3.2.3 Cơ sở vật chất, trang thiết bị:

Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học.

Trung tâm ngoại ngữ tin học phải đáp ứng các điều kiện về Phòng cháy chữa cháy, có các thiết bị phòng cháy chữa cháy như: Bộ tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy, bình cứu hỏa, ….

3.2.4 Chương trình đào tạo:

Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ, tin học chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý giáo dục về nội dung chương trình, tài liệu dạy học tại trung tâm; đồng thời có trách nhiệm báo cáo hiệu trưởng nhà trường (đối với trung tâm thuộc các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm) hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo (đối với các trung tâm còn lại trên địa bàn) các chương trình, tài liệu dạy học được sử dụng tại trung tâm.

4. Cơ sở pháp lý thành lập Trung tâm ngoại ngữ tin học

 • Luật Giáo dục số 43/2019/QH14
 • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
 • Nghị định số 46/2017/NĐ-CP
 • Nghị định số 135/2018/NĐ-CP
 • Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT
 • Nghị định số 07/VBHN-BGDĐT

Trên đây là một số hướng dẫn một cách ngắn gọn, dễ hiểu giúp bạn có thể nắm rõ hơn thủ tục thành lập Trung tâm ngoại ngữ và các điều kiện để thành lập Trung tâm ngoại ngữ tin học để hiểu rõ chi tiết hơn vui lòng tìm hiểu thêm các mục nêu ở phần 4 và tham khảo ý kiến của các luật sư, chuyên gia. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

Đánh giá

Viết đánh giá

load